Administrativ

Piteștenii plătesc taxă de salubrizare din acest an

O nouă taxă de salubrizare în Pitești începând din acest an! Piteștenii vor plăti taxă de salubrizare începând cu data de 1 august a acestui an. Consilierii locali au stabilit acest lucru printr-o hotărâre (nr. 40/28.01.2020) ce se aplică persoanelor fizice, pentru deșeurile generate în Municipiul Pitești.

Astfel, proprietarii persoanele fizice au obligația depunerii declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare, până la data de 10 iulie 2020.

În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire, pe baza estimării unui număr de 3 persoane, urmând ca după depunerea declarației fiscale de către contribuabili să se efectueze modificări, avertizează autoritățile locale.

Persoanele fizice care au în proprietate  un apartament sau garsonieră, amplasate într-un condominiu, au obligația să anexeze la declarația fiscală, fotocopia actului de identitate precum și o adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă, iar cele care au în proprietate o clădire (casă), au obligația să anexeze la declarația fiscală fotocopia actului de identitate precum și documente justificative din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă. Adeverința eliberată de asociația de proprietari/chiriași este valabilă 30 de zile de la emitere.

Documentele care se atașează la Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare trebuie să poarte mențiunea “conform cu originalul”. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia, potrivit prevederilor art. 64 din Codul de procedură fiscală.

În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, taxa de salubrizare se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, taxa de salubrizare încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

În cazuri de deces, scăderea de la impunere se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. Scăderea se face în baza declarației depuse de persoana interesată însoțită de copia certificatului de deces.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii/construirii, înstrăinării, demolării clădirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului, de natură să conducă la modificarea taxei de salubrizare;
2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea taxei de salubrizare datorate;
3. intervin schimbări privind numele şi prenumele.

Taxa de salubrizare aferentă anului fiscal 2020, se datorează pentru perioada 01.08.2020 – 31.12.2020, iar termenul scadent de plată este până la data de 30.09.2020, inclusiv.


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:
Sistem informatic de gestiune a locurilor de parcare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *