Actualitate

Legislație: În ce condiții se mai poate face plata energiei electrice la paușal

Plata energiei electrice la paușal

Furnizorii de energie electrică nu vor mai putea factura consumul în regim paușal decât pentru situații foarte clar definite prin noile modificări la Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 promulgate de președintele României.

Astfel, noile articole de lege prevăd că în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal.

Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii:

  • pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
  • pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
  • în cazul înregistrării eronate sau a defectării grupurilor de măsurare, conform reglementarilor ANRE.

Sistemul paușal poate fi utilizat și la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Sustragerea de energie

Potrivit noilor prevederi, în cazul sustragerii de energie electrică, măsura întreruperii în alimentarea cu energie electrică va fi luată după prelevarea probelor și dovezilor necesare, imediat în cazul în care la locul de consum nu există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor sau, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în cazul în care la locul de consum există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor .

Pentru situațiile de sustrageri de energie, operatorul de distribuție nu va acționa în sensul întreruperii alimentării cu energie electrică a clienților finali, în mod voluntar, înainte de a lua toate măsurile tehnice necesare pentru evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății persoanelor fizice, pentru protecția mediului și asigurarea integrității bunurilor materiale, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Obligația de a declara producerea energiei

Persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt obligate să declare unitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform reglementărilor ANRE. Persoanele fizice sau juridice care nu declară centralele de producere a energiei electrice din surse regenerabile nu beneficiază de exceptarea de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi, pentru o perioadă de 2 ani de la data constatării, după o perioadă de 12 luni în care ANRE, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și operatorii de gaze naturale informează utilizatorii cu privire la obligația prevăzută la alin. Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta lege se notifică Consiliului Concurenței în termen de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri dacă sunt evaluate ca ajutoare de stat din categoria de minimis sau se notifică Comisiei Europene dacă nu se încadrează în categoria ajutoarelor de minimis.

Cât privește electrificarea localităților și extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, noua lege mai specifică faptul că localitățile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la sistemul energetic national (SEN ) pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate, cu luarea în considerare și a resurselor regenerabile de energie disponibile la nivel local. Prețul de vânzare a energiei electrice se stabilește de către ANRE, pe baza costurilor justificate de operatorul economic care prestează serviciul luând în considerare și o cotă rezonabilă de profit.

Facilități pentru firme

Cât privește facilitățile acordate firmelor, legea prevede că operatorul de distribuție are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a clientului final non-casnic, a cărei lungime va fi de până la 2500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.

Solicitantul, viitor client final non-casnic, are obligația să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare. În cazul în care clientul final non-casnic nu respectă această perioadă, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.

Foto: https://pixabay.com/


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *