Actualitate

Primăriile vor putea taxa lucrări realizate în locul asociațiilor de proprietari

Primăriile vor putea taxa lucrări realizate în locul asociațiilor de proprietari

Proprietarii, dar și asociațiile vor fi obligați să îngrijească clădirile, fațadele și curțile aflate în proprietatea sau folosința lor, dar și să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuare. În caz contrar, primăriile vor putea să facă aceste lucrări, pe care ulterior să le taxeze.

Noile obligații pentru proprietari, dar și pentru asociațiile de proprietari, se regăsesc într-o lege de modificare și completare a OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, care a intrat deja în vigoare.

Potrivit noii legi, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice și juridice au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.

Totodată, persoanele fizice și juridice au obligaţia să asigure îngrijirea clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

Instituţiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligaţii:

– a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

– b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

– c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

– d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;

– e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

– f) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

– g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

– h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

– i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale, pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

– j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

– k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

– l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

– m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

Potrivit aceleiași, legi „asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice locale.ˮ

În cazul în care măsurile de la literele d), e), f), h), i) şi k) nu sunt puse în practică în termenele notificate de primar de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare și igienizare.

Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în condiţiile legii.

În plus, în toate cazurile în care proprietarul notificat nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor.

Citește și:

VIDEO Un balcon al unui imobil din Vaslui s-a prăbușit

Ce este sărăcia energetică și cum își propune Comisia Europeană să rezolve această problemă

Primăria S4 demolează sute de balcoane ilegale


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *