Juridic

Legea mirosurilor a fost adoptată

Legea mirosurilor

Operatorii economici care generează mirosuri deranjante vor fi obligați prin lege să reducă disconfortul olfactiv, după ce Legea mirosurilor a fost adoptată. În baza acestui proiect de lege, primăriile vor putea să interzică activitățile care generează mirosuri neplăcute, iar Garda de Mediu va putea aplica amenzi.

Proiectul legii mirosurilor a primit votul final în plenul Camerei (309 voturi pentru și o abținere) după ce a fost adoptat, tacit, de Senat în urmă cu 2 ani.

Cornel Zainea (USR), initiator al proiectului a declarat: „De ce avem nevoie de o lege a mirosurilor? Deoarece avem vid legislativ, iar Garda de Mediu a spus că nu poate da amenzi și sancționa poluatorii deoarece nu există cadru legal. Mirosurile afectează pe toată lumea. Dacă pute, pute și pentru USR-ist, și pentru PSD-ist, și pentru UDMR-ist, și pentru sărac, și pentru bogat. Și pentru cetățean, și pentru politician”.

Printre reglementările din Legea Legea mirosurilor:

Definește disconfortul olfactiv ca fiind mirosul generat de o activitate care poate avea impact negativ asupra stării de sănătate a populației și a mediului în întregul său care se cuantifică pe diferite scale de mirosuri, conform standardelor în vigoare.

– Reglementează obligativitatea unui plan de gestionare a disconfortului olfactiv care va cuprinde măsurile necesare pentru prevenirea și diminuarea disconfortului și care va face parte din autorizația de mediu. Nerespectarea Planului va putea atrage inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a activității generatoare de disconfort olfactiv.

– Autoritățile administrației publice locale vor avea obligația să reglementeze, inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară, desfășurarea activităților generatoare de mirosuri în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement și să controleze preventiv și la sesizarea publicului activitățile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecției mediului.

– La elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului se vor prevedea, obligatoriu, și măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv.

– Sunt prevăzute o serie de contravenții la cererea motivată a autorităților pentru protecția mediului.

Astfel, Legea mirosurilor modifică ordonanța Guvernului 195/2005 privind protecția mediului. Potrivit inițiativei legislative, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: 

  • Să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevedere și reducere a disconfortului olfactiv; 
  • Să reglementeze inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară, desfășurarea activităților generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement, construcții de sănătate și unități de învățământ; 
  • Să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv; 
  • Să controleze cu scop preventiv și la sesizarea publicului, activitățile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecției mediului și care pot crea disconfort olfactiv; 
  • La implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (…) autoritățile administrației publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecție sanitară dacă distanțele minime de protecție sanitară stabilite între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației nu sunt respectate.  
  • În cazul zonelor rezidențiale în vecinătatea cărora se desfășoară activitățile existente cu impact olfactiv la care distanța minimă de protecție sanitară în vigoare nu este respectată, titularul activității are obligația să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin implementarea unui Plan de gestiune a disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate.

Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *