Actualitate

Număr infim de controale făcut de Inspecția Muncii în asociațiile de proprietari

Controale în asociațiile de proprietari

Inspectoratele Teritoriale de Muncă au efectuat între 2018 – 2020 un număr de 105 controale la asociațiile de proprietari, în domeniul securității și sănătății în muncă. În aceeași perioadă, Inspecția Muncii a făcut 13 controale în asociațiile de proprietari și locatari vizând identificarea cazurilor de munca nedeclarată, după cum arată răspunsul la o solicitare a ProblemeLocative.ro.

Ca urmare a controalelor, au fost întocmite procese-verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor la 42 dintre acestea, fiind aplicate 61 de sancțiuni.

Astfel:

  • în 2020: au fost făcute două (2) controale, procese verbale de constatare si sanctionare a contravențiilor încheiate – unul (1), număr de sancțiuni aplicate – una (1);
  • în 2019 au fost făcute 52 de controale, procese verbale de constatare si sanctionare a contravențiilor încheiate – 17, număr de sancțiuni aplicate – 28;
  • în 2018 au fost făcute 51 de controale, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate – 24, număr de sancțiuni aplicate – 32.

Numărul controalelor pare infim ținând cont de numărul de condominii existent la nivel național. În plus, dacă ne uităm pe cifrele globale declarate de instituții în 2019, putem face o comparație. Astfel, numai în 2019, în domeniul relatiilor de muncă, a fost efectuat un număr de 71.748 controale incluzând toate tipurile de angajatori, din care 67.632 pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, scrie legislatiamuncii.ro. La acestea se adaugă un număr de 49.525 controale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Cine trebuie să aibă contract de muncă în asociația de proprietari

Potrivit art.16 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii – republicat, contractul individuat de muncă se încheie în formă scrisă, anterior începerii raporturitor de muncă. Această obligație este în sarcina angajatorului, precizează Inspecția Muncii.

Ulterior acestui demers, conform prevederilor H.G. nr.905/2017 privind Registrul generat de evidentă a salariatilor, angajatorul are obligaţia de a transmite la inspectoratul teritoriat de muncă, în a cărui rază teritorială are sediul, contractul individual de muncă înregistrat în registrul electronic, cel târziu cu o zi înaintea începerii activitătii. Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatutui un exemplar din contractut individual de muncă și să păstreze, pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc de muncă, o copie a contractului.

Prestarea activităţii de curăţenie, în folosul unei asociaţii de proprietari, se poate efectua în baza unui contract individual de muncă cu respectarea actelor normative invocate mai sus.

Conform prevederilor art. 64 alin . 4, din Legea nr. 196/2018, privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiitor de proprietari şi administrarea condominiilor, administratorii sunt angajaţi pe bază de contract individual de muncă sau contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Corespunzător prevederilor art. 46 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiitor, la adunarea proprietaritor în vederea constituirii asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege, dintre cei prezenți, un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, precum și un cenzor sau comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor.

Dacă dintre membrii asociației de proprietari nu se poate alege un cenzor, atunci adunarea general a proprietarilor mandatează comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociației de proprietari, persoană fizică ori juridică, pe baza unui contract individual de muncă sau, după caz, de prestări servicii.

Adunarea generală a proprietarilor are ca atribuție de a adopta hotărâri asupra cuantumului indemnizațiilor, precum și asupra numărului și funcțiilor personalului încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare și funcționare a condominiului, dar și asupra valorii și a modalităților de contractare, în limita bugetului de venituri și cheltuieli.

De asemenea, comitetul executiv propune adunării generale cuantumul indemnizațiilor, precum și numărul și funcțiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației.

Președintele asociației de proprietari și membrii comitetului executiv pot fi remunerați pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal.

Administratorii sunt angajați pe bază de contract individual de muncă sau contract de prestări servicii, după caz.


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:

2 thoughts on “Număr infim de controale făcut de Inspecția Muncii în asociațiile de proprietari

  1. Doamna care lucreaza opt ore /luna ,(doua ore saptamanal ) ,este obligatoriu ca noi proprietarii de apartamente ,44 ,ocupate 34-35 ap ,sa-i platim cheltuielile pentru pensie ,sanatate ,somaj ? Pe scara platim liftul 360 lei,energia electrica consumata .Toate celelalte utilitati le platim singuri : apa ,gunoi etc ,nu primim servicii de la asociatie ,avem toti centrale proprii .Suma de 250 lei /luna ,nu este suficienta ? Incaseaza cele doua servicii .

    1. Daca are contract de munca, legislatia prevede ca aceste cheltuieli sa fie platite. Puteti opta pentru angajarea unei firme si atunci veti plati contractul de prestari servicii. Dar asta nu inseamna neaparat costuri mai mici, depinde de negociere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *