Actualitate

Camere video pe fiecare palier? Aveți nevoie de acordul fiecărui proprietar de pe etaj!

Dacă doriți să montați camere video pe fiecare palier din imobil, atunci trebuie să obțineți acordul tuturor proprietarilor de pe fiecare nivel unde acestea vor fi instalate, precizează directorul Direcției Juridice și de Comunicare din Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP), Alina Săvoiu, într-o un răspuns pentru ProblemeLocative.ro.

Susții proiectul ProblemeLocative.ro, cumpărând din acest magazin:

vivre.ro

,,În ceea ce privește instalarea camerelor video pe fiecare nivel/palier din imobil, apreciem că pentru aceasta este necesară obținerea consimțământului fiecărui locatar de pe nivelul/palierul respectiv,” a declarat Săvoiu.

În plus, Autoritatea recomandă ca perioada de stocare a datelor cu caracter personal (imaginea) prelucrate ca urmare a instalării sistemului de supraveghere video să nu depăşească 30 zile.

Referitor la legitimitatea prelucrării datelor, instalarea unui astfel de sistem poate fi efectuată în baza interesului legitim al asociaţiei (de ex. pentru asigurarea pazei şi protecției persoanelor), iar aceste argumentele trebuie să se regăsească într-o documentație la nivelul asociației de proprietari. De asemenea, hotărârea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptată în cadrul adunării generale a asociaţiei de proprietari.

Informațiile cu privire la privire la instalarea camerelor trebuie furnizate oricui  într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. Astfel, în spaţiile monitorizate trebuie instalată o pictogramă adecvată, care să conţină o imagine reprezentativă, poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere.

Securitatea datelor

În plus, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să evalueze riscurile inerente prelucrării și să implementeze măsuri pentru atenuarea acestor riscuri, cum ar fi criptarea. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu character personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Operatorului/persoanei împuternicite îi revine obligația de a pune în aplicare măsurile tehnice şi organizatorice adecvate care, dacă este necesar, se revizuiesc şi se actualizează, pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu RGPD.

Totuși, trebuie mențione că operatorului i se conferă posibilitatea de a avea diferite termene de stocare a datelor, în funcție de scopul/scopurile prelucrării și pe durata necesară realizării lor, fie prin stabilirea din proprie inițiativă a unei durate maxime de păstrare.

Pentru informarea cu acuratețe, Comitetul European pentru Protecția Datelor a elaborat ”Ghidul nr. 3/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul mijloacelor video”.

Instalarea camerelor video se supune atât prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, cât şi ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată.

O asociație din Năvodari, amendată

La începutul lui august, Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la Asociația de proprietari Bl. FC 5, orașul Năvodari, județul Constanța, în cadrul căreia a constatat încălcarea anumitor prevederi legale.

Asociația de proprietari a fost sancționată:

  • pentru prelucrarea ilegală a imaginii unei persoane fizice, provenită din sistemul de supraveghere video al asociației, prin afișare la avizierul imobilului, cu încălcarea principiilor de prelucrare a datelor personale prevăzute de art. 5 din RGPD, coroborat cu art. 6 alin. (1) din RGPD, prin raportare la dispozițiile la art. 83 alin. (5) lit. a) din RGPD – amendă în cuantum de 2417,55 lei ( echivalentul a 500 euro);
  • pentru neadoptarea de măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 32 din RGPD, prin raportare la dispozițiile art. 83 alin. (4) lit. a) din RGPD – avertisment;
  • pentru lipsa unei informări complete a persoanelor vizate ale căror date personale le prelucrează prin intermediul sistemului de supraveghere video deținut, potrivit cerințelor art. 12 și 13 din RGPD, prin raportare la dispozițiile art. 83 alin. (5) lit. b) din RGPD – avertisment.

În plus, asociației I s-a cerut să furnizeze informațiile privind instalarea camerelor în loc vizibil, în apropierea acestora, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, și să asigure măsuri de securitate pentru protejarea datelor personale colectate.

Citește și: Atestatul de administrator și numele proprietarilor pot fi afișate la avizier


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *