Actualitate

Atestatul de administrator și numele proprietarilor pot fi afișate la avizier

Atestatele de administrator și numele proprietarilor pot fi afișate la avizier

Atestatul de administrator poate fi expus la avizierul blocului, ținând cont că aceasta este o obligație prevăzută de Legea 196/2018 privind administrarea condominiilor, și fără a încălca regulamentul european privind datele cu caracter personal. De asemenea, numele și prenumele proprietarilor pot apărea pe listele de întreținere, în condițiile legii – după cum a explicat pentru ProblemeLocative.ro Alina Săvoiu, director în cadrul Direcției juridice şi comunicare din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

”În ceea ce privește afișarea atestatului de administrator la avizierul blocului, precizăm că această prelucrare se poate realiza (…) în condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv îndeplinirea unei obligații legale, având în vedere că la art. 64 alin. (8) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor se prevede că „Atestatul se afişează, prin grija administratorului, la avizier, la data intrării în vigoare a contractului de administrare,” se arată în răspunsul primit de la ANSPDCP.  

Referitor la afișarea numelui și prenumelui proprietarilor pe listele de întreținere și acest lucru se poate face în condițiile respectării legii, adică a art. 6 din Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). ”Ca atare, raportat la prevederile legale sus-menționate, dezvăluirea datelor proprietarilor (numele și prenumele) în contextul publicării listelor de plată nu se poate realiza decât cu consimțământul acestora în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament,” subliniază Autoritatea în domeniu.

Ce prevede RGPD

Pentru datele care nu au un caracter special (de ex. numele și prenumele), art. 6 din RGPD stabilește că prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

”(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

În plus, RGPD stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul prelucrării – precum colectarea datelor în mod legal și analizarea de către operator a temeiului legal pentru colectare. Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informaţii referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace (pe site-ul asociației de proprietari sau la avizierul acesteia), inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic.

Nu trebuie să vă înregistrați ca operator

De asemenea, RGPD prevede că în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate informaţiile prevăzute de aceste dispoziții legale, printre care se numără și destinatarii datelor. O altă clarificare importantă adusă de ANSPDCP este că asociațiile de proprietari nu trebuie să se înregistreze ca operator de date cu caracter personal. Legea nr. 677/2001 a fost abrogată, prin urmare, Autoritatea Naţională de Supraveghere nu mai înregistrează operatorii de date cu caracter personal.

De la data aplicării Regulamentului (UE) 2016/679, Autoritatea Națională de Supraveghere a aplicat asociațiilor de proprietari 16 avertismente și 2 amenzi.


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *