Actualitate

Locuințele de necesitate, disponibile pentru victimele dezastrelor și violenței domestice

Programul Național de Cadastru înregistrează întârzieri

Locuințele de necesitate destinate cazării temporare va fi disponibile și pentru a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari, dar și pentru a victimelor violenţei domestice.

Un proiect depus de USR și adoptat deja de Senat modifică Legea locuinței nr 114/1996. Inițiativa legislativă va merge acum către Camera Deputaților unde se va da votul final.

Numărul locuinţelor de necesitate şi gradul de ocupare al acestora se afişează de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care le deţin în administrare pe pagina de internet proprie şi se actualizează ori de câte ori intervin modificări.

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane:

a) victimele violenţei domestice;

b) persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate

foştilor proprietari;

c) tinerii care au vârsta de până la 35 de ani;

d) tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;

e) invalizii de gradul I şi II;

f) persoane cu handicap;

g) pensionarii;

h) veteranii şi văduvele de război;

i) beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

j) alte persoane sau familii îndreptăţite.

Citește și: Recensământul populației și locuințelor din România: vă puteți autorecenza singuri începând din 14 martie


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *