Actualitate

Ghid pentru schimbarea furnizorului de energie electrică

Schimbarea furnizorului de energie electrică

Toți consumatorii de energie electrică – casnici și non-casnici- au dreptul de a-și alege furnizorul, odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, în 2020. Măsura este valabilă și pentru asociațiile de proprietari. Și acestea pot schimba furnizorii de electricitate pentru lumina pe scară sau funcționarea liftului.

În cazul în care optează pentru furnizarea negociată a energiei electrice, consumatorul casnic poate încheia contracte cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activeaza in piata cu amănuntul. Prețul și clauzele contractului de furnizare se negociază.

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) le-a prezentat jurnaliștilor prezenți la un eveniment care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică.

Astfel, ACUE a identificat șase astfel de etape prin care trebuie să treacă toți consumatorii care vor schimbe compania care le livrează electricitate:

  1. Clientul final își alege noul furnizor (poate fi oricare din operatorii economici deținători de licență de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire). Aici: LISTA FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICA 2020
  2. Pentru a încheia noul contract de furnizare, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou datele pe care acesta i le solicită (adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului de măsurare înscris pe factură, alte documente/date prevăzute în reglementările în vigoare).  
  3. După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra prețului, încheie contractul de furnizare. Contractul de furnizare încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
  4. Clientul final completează și depune la furnizorul nou notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care împuternicește furnizorul nou să notifice operatorul de rețea privind schimbarea furnizorului la locul său de consum și să notifice furnizorul actual privind denunțarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat.  
  5. La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului pentru asigurarea serviciului de reţea.
  6. La depunerea notificării, furnizorul nou transmite furnizorului actual notificarea de denunțare unilaterală a contractului. Furnizorul actual are obligația să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de zile de la primirea notificării.

Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către operatorul de retea în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final.

Dacă operatorul are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci operatorul determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată de clientul final respectiv.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit și nu implica modificari de ordin tehnic. Potrivit unei directive europene, până în 2026, schimbarea furnizorului de energie electrică va fi posibilă în 24 de ore, în orice zi lucrătoare.


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *