Administrativ

Regulament ANRE pentru furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noul Regulament privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale care stabileşte procedura de desemnare. Acesta se referă la clienții finali care nu au asigurată furnizarea din nicio altă sursă.

Atfel, ANRE va desemna un număr de cel puţin 3 furnizori de ultimă instanță (FUI), prin organizarea unui proces de selecţie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui Regulament.

Toți furnizorii de gaze naturale, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulament, au posibilitatea de a desfăşura activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă.

Furnizorii desemnați FUI au obligația să publice, în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, inclusiv a valorilor componentelor sale, precum și contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță.

Situaţiile identificate de ANRE prin Regulament în care clientul final nu are asigurată furnizarea de gaze naturale sunt următoarele:

  • în cazul în care furnizorul său actual îşi pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii/suspendării/expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale;
  • în cazul în care furnizorul său actual nu îşi respectă obligaţia de a deţine un contract de echilibrare şi acces în PVT și/sau un contract de transport/distribuție al/a gazelor naturale;
  • în cazul în care clientul final nu îşi găseşte un furnizor.

În cazul apariţiei uneia dintre situaţiile în care furnizorul nu mai poate asigura clienților săi furnizarea gazelor naturale, clienţii finali în cauză vor fi preluaţi pe o perioadă limitată de timp de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizorii desemnaţi FUI, pe baza criteriului „costul cel mai mic”, prin compararea valorilor cumulate ale componentelor publicate de către fiecare FUI pe pagina proprie de internet.

Totodată, clienții finali în cauză vor fi informați de către FUI cu privire la preluare, creându-se astfel posibilitatea ca aceștia să-și caute, într-un timp cât mai scurt, un alt furnizor cu care să încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.

În cazul în care clientul final nu-și găsește la un moment dat un furnizor pe piața concurențială, clientul în cauză va fi preluat temporar, la solicitarea sa, de către un FUI ales în mod liber de către client, dintre cei desemnaţi de către ANRE.

Astfel, clienții finali sunt protejați prin asigurarea furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, în condiţiile stabilite prin Regulament și, în același timp, se promovează şi se asigură concurenţa între furnizorii de gaze naturale pentru a fi desemnați FUI şi pentru a asigura clienţilor preluaţi furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță.

De asemenea, au fost stabilite şi obligaţiile operatorilor de gaze naturale în situația preluării de către FUI a unor clienți, aceștia având obligația să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienţilor preluaţi care sunt amplasate în zona sa de operare, în condițiile stabilite prin Regulament.

În perioada în care se asigură de către FUI furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, clientul preluat poate opta oricând pentru încheierea unui contract aferent furnizării în regim concurenţial, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului, aprobată de către ANRE.

Citește și: Furnizoriii vor fi obligați să vă racordeze pe banii lor


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *