Actualitate

Ajutoare pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică, folosită inclusiv pentru încălzirea locuinței

Ajutoare pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică, folosită inclusiv pentru încălzirea locuinței

Consumatorii vulnerabili de energie electrică vor beneficia de ajutoare din partea autorităților, acestea fiind atât financiare, cât și non-financiare. Acest ajutor poate fi folosit inclusiv pentru încălzirea locuinței dacă ea se face folosind energia electrică.

Guvernul a avut pe masă, în ședința de miercuri, în primă citire un proiect de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, care urmărește alinierea la directivele europene, potrivit premierului Florin Cîțu.

Potrivit proiectului, se urmărește accesibilitatea din punct de vedere al prețului pentru toți consumatorii, asigurarea disponibilităţii fizice neîntrerupte a resurselor energetice pentru toţi consumatorii, creşterea perfomanței energetice a clădirilor și prevenirea şi combaterea sărăciei energetice şi excluziunii sociale.

Executivul are în plan două seturi de măsuri de protecția socială – financiare și non-financiare.

Măsurile financiare constau în ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie. De asemenea, autoritățile pot oferi ajutoare destinate achiziționării de dispozitive/ instalații/sisteme ce pot conduce la creșterea performaței energetice în locuință sau, după caz, la accesul efectiv la energie.

Măsurile non-financiare constau, fără a se limita la acestea, în facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării de la sursele de energie pentru anumite categorii de consumatori vulnerabili, precum și consilierea și informarea transparentă și accesibilă a populației cu privire la sursele de energie, costuri și proceduri de acces la acestea.

Măsurile de protectie sociala se finanțează din bugetul de stat, din bugetele locale sau din fonduri europene.

Astfel, măsurile de protectie sociala sunt:

 • ajutor pentru încălzirea locuintei;
 • ajutor pentru consumul de energie pentru acoperirea unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului;
 • subvenţii pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum în locuinţă, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral, precum şi pntru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;
 • subvenţii pentru achiziţionarea de produse şi servicii în vederea creşterii performanței energetice a clădirilor, ori pentru conectarea la surse de energie.

Încălzirea locuinței

Potrivit proiectului, ajutorul pentru încălzirea locuinței se poate acorda și pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică. Totuși, acest ajutor se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzire pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru de familie care va deveni titularul ajutorului.

În funcţie de sistemul de încălzire utilizat în locuinţa de domiciliu sau reşedinţă, categoriile de ajutoare sunt:

 • ajutor pentru energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;
 • ajutor pentru gaze naturale;
 • ajutor pentru energie electrică;
 • ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Ajutorul se acordă numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice.

Venituri pentru care se acordă ajutor

Ajutorul se acordă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, sub forma compensației procentuale, dar nu mai puțin de 10%, aplicată valorii de referință. Totuși, ajutorul nu poate depăși valoarea consumului facturat.

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat este:

 • de 250 lei/luna pentru gaze naturale;
 • de 500 lei pentru energie electrică;
 • de 80 lei pentru combustibili solizi și petrolieri.

Ajutorul se poate acorda până la venitul mediu net de 810 lei/persoană în cazul familiei și de 1445 lei în cazul persoanei singure.

Suplimentul pentru energie

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub valoarea menționată mai sus beneficiază și de un supliment pentru energie calculat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

– 30 lei pentru consumul de energie electrică;

– 10 lei pentru consumul de gaze naturale;

– 10 lei pentru consumul de energie termică;

– 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului și se plăteste direct furnizorului, cu excepția suplimentului pentru combustibili solizi și petrolieri, care se plătește direct titularului. Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat și se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 50 lei.

Citește și: Jumătate dintre consumatorii casnici de electricitate sunt vulnerabili
Ce este sărăcia energetică și cum își propune Comisia Europeană să rezolve această problemă


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *