Administrativ

Compania Apă Canal Sibiu SA are nevoie de investiții pentru tratarea apei potabile

Apa Canal Sibiu

Compania Apă Canal Sibiu SA susține că a luat măsuri pentru tratarea apei potabile în două dintre uzinele cu echipamente învechite, însă are nevoie de bani europeni pentru o retehnologizare eficientă.

Pentru a îmbunătăţi procesul de tratare a apei potabile, în Staţia Tilişca a fost achiziţionată şi pusă în funcţiune o instalaţie de dozare a coagulanţilor menită să accelereze procesul de decantare al apei, precum şi instalaţii de monitorizare online a debitului, turbidităţii, clorului rezidual sau pentru realizarea dezinfecţiei apei potabile.

Soluţiile adoptate reprezintă un progres faţă de ceea ce exista până la preluarea activităţii de către Apă Canal Sibiu S.A., dar nu reuşesc să rezolve complet problema furnizării continue de apă potabilă, susține compania, într-un comunicat de presă.

Acest lucru este posibil doar prin realizarea unor investiţii de amploare, care fac obiectul unui proiect ce-şi propune să alimenteze cu apă potabilă localităţile Tilişca, Galeş şi Sălişte, direct din Uzina de apă „Dumbrava” Sibiu, și care va fi finanţat preponderent din fonduri europene. Valoarea lucrărilor este estimată la 5,8 milioane de euro, sumă care poate fi asigurată doar printr-un proiect accesat de operatorul regional Apă Canal Sibiu SA.

În plus, la Staţia de tratare Avrig au fost reabilitate echipamentele mecanice şi electrice, a fost dotat laboratorul de analize apă potabilă şi construită o linie menită să gestioneze nămolul rezultat în urma tratării şi apa utilizată pentru spălarea filtrelor. Apă Canal Sibiu S.A. va continua lucrările de investiţii ce presupun îmbunătăţirea zonei de captare şi liniei de tratare, reabilitarea de rezervoare şi de aducţiuni, toate în scopul asigurării furnizării permanente a unei ape de calitate pentru locuitorii din Avrig, Bradu, Mârşa şi Racoviţa.

Investiţiile amintite sunt cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, finanţat prin POIM, estimat a fi realizat în următorii 4 ani.

Compania a explica că staţiile de potabilizare a apei din Avrig şi Tilişca sunt alimentate din râuri de munte al căror debit se reduce dramatic pe timpul verii şi chiar al iernilor secetoase, sau a căror apă devine un „mâl lichid” la fiecare ploaie mai consistentă. Apă Canal Sibiu S.A. susține că a primit spre operare uzine de apă cu tehnologie învechită, alimentate din surse ce nu asigură un aport calitativ şi cantitativ suficient de apă atât pe timpul verii, când există mari probleme de calitate în perioada precipitaţiilor abundente, sau insuficienţa apei în perioadele secetoase, dar si pe timpul iernii când apele curgătoare îngheaţă.

Ce se întâmplă într-o uzină de apă ?

Apa captată din sursele deschise de apă nu este potabilă, conţinând materii organice în suspensie (nisip, mâl, resturi vegetale), bacterii şi agenţi patogeni.

Apa brută este o materie primă pe care Apă Canal Sibiu S.A. o cumpără de la Administraţia Naţională Apele Române şi, în funcţie de încărcări, o tratează apelând la o serie de procese tehnice. Astfel, apa brută trece printr-o cameră de amestec, ajungând în bazinele de coagulare – floculare, unde sunt adunate în particule mai mari (flocoane) suspensiile din apa brută. Urmează decantarea acestor flocoane în bazine speciale, de unde sunt colectate sub forma de nămol. Etapa finala de purificare a apei se realizează prin filtrarea pe paturi de nisip cuarţos, apa ajungând la calitatea dorită, respectiv „suspensii apropiate de zero”.

Pentru ca apa să devină potabilă este necesară şi dezinfectarea acesteia, operaţiune care se realizează de obicei prin utilizarea clorului gazos sau a unor substanţe care conţin clor.

Pentru ca apa sa ajungă la uzinele de apă ea trebuie captată din râuri, izvoare, puţuri sau din lacuri de acumulare, ultima fiind soluţia preponderentă pentru municipiul Sibiu. Odată captată, apa brută (materia primă) este condusă prin conducte, denumite aducţiuni, de mari dimensiuni şi lungimi, înspre uzinele de apă unde este transformată în produsul finit, apa potabilă. Deoarece consumul nu este constant pe parcursul unei zile, având cel puţin două vârfuri de consum, apa potabilă este înmagazinată în rezervoare de mare capacitate care asigură alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor pe toată perioada unei zile dar şi pe tot parcursul anului, indiferent de fluctuaţiile consumului.

Pentru ca apa potabilă să fie sănătoasă este necesar ca ea să aibă un PH neutru, respectiv în jurul valorii de 7. În acest scop sunt dozate substanţe pe bază de calcar, care cresc valoarea PH-ului apei potabile până la valorile standardizate prin prevederi legale.

Întreg procesul tehnologic de potabilizare al apei este monitorizat în sistem SCADA, numeroşi senzori urmărind neîntrerupt principalii parametri calitativi şi cantitativi ai apei. Supravegherea electronică este „dublată” în Laboratorul de analize apă potabilă, unde au loc zilnic analize pentru determinarea parametrilor fizico-chimici şi bacteriologici ai apei.

Aceste analize de laborator se fac şi pentru apa din reţelele de distribuţie, existând un program de monitorizare întocmit împreună cu Direcţia de Sănătate Publică.


În prezent, în Sibiu, cele două mari staţii de potabilizare a apei sunt „Dumbrava” şi „Sibiu Sud”, alimentate din sursele Gura Râului şi Sadu, având capacităţi de tratare suficiente pentru consumul actual şi cel previzionat al oraşului Sibiu, cât şi al numeroase localităţi din judeţul Sibiu, potrivit informațiilor transmise de Compania Apă Canal Sibiu SA.

DSP Sibiu susține că apa din județ este potabilă și poate fi băută fără a pune în pericol sănătatea locuitorilor.


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *