Actualitate

Cheltuielile cu reparațiile liftului se distribuie pe cotă parte indiviză, fără excepție

Cheltuielile cu reparațiile liftului se distribuie pe cotă parte indiviză, fără excepție

Una dintre problemele cu care confruntă administratorii de condominii este aceea a împărțirii cheltuielilor atunci când deținătorul unui spațiu nu folosește în mod expres o anumită parte comună.

Astfel, pentru că am primit întrebări în acest sens de la un cititor din sectorul 5 al Capitalei care se confruntă cu o astfel de situație, am adresat pentru lămurire întrebări Ministerului Dezvoltării și Primăriei Sectorului 5.

În condominiul respectiv, există spații comerciale care au branșamente separate și intrări separate. În aceste condiții, proprietarii spațiilor respective trebuie să achite costurile de reparații pentru lift, pe cotă parte indiviză, conform L196/2018?

Iată ce răspunde Ministerul Dezvoltării:

„Având în vedere cele menționate mai sus, se observă că Legea nr. 196/2018 face distincție între două tipuri de cheltuieli cu privire la ascensoarele din condominii: cheltuieli aferente consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensorului/ascensoarelor și cheltuieli pentru lucrări de întreținere, service, reparații și, după caz, de consolidare, reabilitare, eficiență energetică, modernizarea părților de construcții și instalații aflate în/și pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcției și în acordul de asociere, printre care și ascensorul.

Dacă de la cheltuielile privind consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensorului/ascensoarelor pot fi exceptate de la plată, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum și la etajul 1 din clădirile fără mezanin, în condițiile alin. (5) al art. 75 din Legea nr. 196/2018, de la plata lucrărilor de întreținere, service, reparații și, după caz, de consolidare, reabilitare, eficiență energetică, modernizare a părților de construcții și instalații aflate în/și pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcției și în acordul de asociere, printre care și ascensorul, legea nu prevede astfel de derogări.

Astfel, considerăm necesar a se reține faptul că, deși unele părți comune din condominiu pot să nu fie utilizate de unii proprietari din condominiu, aceștia din urmă sunt coproprietari ai respectivelor părți comune indivize, dacă prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel, alin. (4) al art. 75  aplicându-se în mod corespunzător”.

Răspunsul Primăriei Sectorului 5 este mult mai vag, însă și el spune că cheltuielile cu reparațiile liftului trebuie distribuite pe cotă parte indiviză.

Citește și:

Deputații lucrează la modificarea Legii 196/2018

Opinie: Funcționarii se acoperă cu hârtii fără să răspundă cu adevărat la petiții

Diferența dintre adunarea generală și acordul de voință, o dilemă pentru Primăria Constanța


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *