Actualitate

Sunt sancționate cu adevărat asociațiile de proprietari? Iată ce controale urmează în marile orașe!

Sancțiunile în asociațiile de proprietari sunt un subiect sensibil. Mulți președinți de asociații sau administratori susțin că un control din partea autorității locale nu ar trebui să existe, acuzând factorul politic sau ingerința în organizarea unei entități private.

Totuși, legea ce reglementează asociațiile de proprietari (L196/2018) obligă autorităţile administraţiei publice locale să organizeze în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociațiilor de proprietari. Doi parlamentari ai PSD au încercat modificarea acestei prevederi, într-un proiect care se află în acest moment în dezbaterea Camerei Deputaților, dar pe care Guvernul Orban a anunțat deja că nu îl susține. Astfel, din art. 10 (1) ar urma să se elimine obligativitatea controlului și ar suna astfel: ”Autoritățile administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari”. Un alt proiect inițiat de USR și care se află tot în procedură parlamentară ar fi urmat să facă aceeași modificare.


Susții proiectul ProblemeLocative.ro, cumpărând din acest magazin:

trada.ro

ProblemeLocative.ro a întrebat toate primăriile de sector din București și toate primăriile reședințelor de județ din țară câte controale au făcut în ultimii trei ani. Sancțiunile în asociațiile de proprietari și ce vizează în activitatea lor din acest an au fost, de asemenea, pe lista de întrebări. Marea majoritate a primăriilor au demarat controale financiar-contabile, dar puține dintre acestea s-au lăsat cu demersuri în justiție, în schimb, în urma unor astfel de acțiuni s-au aplicat amenzi usturătoare. În acest an, autoritățile locale vizează atestatele de administrator, actualizarea actelor asociațiilor, convocarea adunărilor generale și controalele financiar-contabile, în special, venite în urma sesizărilor.

Totuși, este de remarcat faptul că unele primării declară un număr important de controale în asociațiile de proprietari, în timp ce altele nu par a fi foarte active în domeniu, având chiar și zero controale în anumiți ani, iar altele declarând că nici nu dețin o statistică a acestor demersuri. Controale vizează în principal activitățile financiar-contabile, însă se poate vedea din răspunsurile instituțiilor lipsa unei practici unitare cu privire la aplicarea legii.

Mențiune: acest articol va fi updatat pe măsură ce primăriile care nu au fost încă incluse vor trimite informațiile solicitate.  

ALBA IULIA

În ultimii trei ani, au fost efectuate 275 de controale pentru rezolvarea sesizărilor venite de la proprietari sau instituții și verificări situații financiare semestriale, 45 controale financiar-contabile și de gestiune ample.

Pentru 2020, sunt pregătite zece controale financiar – contabile si de gestiune, demarate din oficiu; rezolvarea diverselor sesizări venite de la proprietari sau institutii; indrumarea si sustinerea asociațiilor de locatari pentru reorganizarea in asociatii de proprietari; completare program GIS cu date tehnice si informatii din teren si de la asociațiile de proprietari; finalizarea programului de reabilitare termică a locuintelor; coordonarea de actiuni de dezinfectie in blocurile de locuinte pentru prevenirea răspandirii COVID 19.

ALEXANDRIA

În ultimii trei ani, au fost efectuate 15 verificări financiar-contabile și au fost soluționate 108 sesizări. În acest an, controalele financiar-contabile vor fi efectuate la solicitarea membrilor asociațiilor de proprietari.

ARAD

Ca urmare a petițiilor primite de la membri asociațiilor de proprietari precum și de la alte persoane și instituții, în perioada 2017-2019 au fost efectuate 222, după cum urmează:

 • 2017 – 73 de petiții;
 • 2018 – 56 de petiții;
 • 2019 – 93 de petiții.

În cursul anului 2020 se vor efectua controale ca urmare a sesizărilor formulate de cetățeni.

UPDATE: BACĂU

Compartimentul fond locativ și îndrumare asociații de proprietari din Bacău a efectuat verificări financiar contabile punctuale la asociațiile de proprietari din oficiu sau ca urmare a sesizărilor făcute de cetățeni către acest compartiment și la diferite instituții publice. Acestea vizau în principal:

 • Verificarea cheltuielilor de întreținere;
 • Modul de aplicare a penalităților;
 • Legalitatea desfășurării adunărilor generale;
 • Activitatea financiar contabilă a asociațiilor de proprietari;
 • Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al asociației;
 • Întocmirea registrelor obligatorii în conformitate cu Legea nr 230/2007, respectiv Legea 196/2018, intrată în vigoare la 28.09.2018;
 • Modul de repartizare a cotelor de cheltuieli;
 • Modul de calcul și repartizare a penalităților;
 • Respectarea legislației în vigoare (L 230/2007, respectiv L 196/2018, L 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, OMFP 3103/2017, L 22/ 1969 modificată cu L54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților și instituțiilor publice).

În ultimii trei ani au fost efectuate un număr de 1.491 verificări astfel:

 • 2017: 673 verificări;
 • 2018: 200 verificări;
 • 2019: 618 verificări.

Activități propuse pentru anul în curs:

 • Efectuarea de verificări financiar contabile periodice în ceea ce privește repartizarea cheltuielilor la asociațiile de proprietari/chiriași care au în componență locuințe proprietate a Unității Administrativ Teritoriale sau administrate de aceasta, ce acumulează datorii mai mari de 60 de zile (conform legislației) cât și verificări financiar contabile la asociațiile de proprietari de pe raza municipiului Bacău;
 • Organizarea atestării persoanelor care au calitatea de administrator de imobile, ala cum prevede art. 10 alin 5 al L196/2018.

BAIA MARE

Raportat la art. 10 alin (4) din Legea/2018 (n.r – care se referă la verificările financiar-contabile), în ultimii 3 ani, în urma sesizărilor primite de la membrii asociațiilor de proprietari, s-au verificat trei asociații și s-a răspuns, în scris, în urma verificării documentelor asociațiilor ori raportat la prevederile legale, la un număr de 82 de sesizări.  

În plus, Primăria din Baia Mare anunță că raportat la prevederile art. 106 (n.r – obținerea de atestat de administrator de condominii în baza actualei legi), fiecare asociație va fi verificată până la sfârșitul anului, urmând ca autoritatea locală să se implice în vederea organizării unui curs de calificare privind administratorii de condominii, conform standardelor ocupaționale.  

BISTRIȚA

În municipiul Bistrița, autoritatea locală ne spune că a efectuat 55 de controale în ultimii trei ani. Acestea s-au lăsat cu sancțiuni sub forma a zece avertismente. Controalele care urmează să fie demarate vor fi programate în funcție de sesizările trimise.

BOTOȘANI

Controale la asociațiile de proprietari efectuate de Compartimentul C.C.A.P. din cadrul Primăriei Botoșani, în ultimii 3 ani:

–       2017: 72 controale tematice și 7 controale financiar contabile;

–       2018: 70 controale tematice și 45 controale financiar contabile;

–       2019: 68 controale tematice și 8 controale financiar contabile.

Prin controalele planificate anul acesta de către autoritatea locala din Botoșani, se intenționează verificarea activității asociațiilor de proprietari cu privire la:

–   reactualizare statut/regulament asociații;

–   modul de repartizare a cheltuielilor;

–   constituirea fondului de rulment și a fondului de reparații;

–   cunoașterea și respectarea de către asociațiile de proprietari a etapelor necesare executarii lucrarilor de reparații, precum și respectarea masurilor PSI la podurile blocurilor de locuințe;

–   obligativitatea convocării adunărilor generale;

–   verificarea modului de respectarea a atribuțiilor administratorilor de condominii, conform Art.66 din Legea  Nr. 196 din 20 iulie 2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

–   obținerea certificatelor de calificare profesionala de catre administratorii de condominii.

BRAȘOV

În ultimii trei ani, respectiv 2Ol7-2019, s-au efectuat 165 de controale asupra activității financiar-contabile a asociațiilor de proprietari din municipiul Brașov.

Sancțiunile în asociațiile de proprietari aplicate în baza Legii nr. 19612018 au fost sancțiuni contravenționale de 1.000 lei, 2.500 lei, 4.000 lei, 5.000 lei, în total 75.000 lei.

În cursul acestui an, Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari a desfășurat și intenționează să desfășoare controale asupra activității financiar-contabile, in baza art. 10, alin. (4) din Legea nr. 19612018, care prevede: „Compartimentele (…) exercită controlul asupra activitălii financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asocialiei de proprietari.”

”De asemenea, ca activitate principală, în acest an s-au atestat/autoizat persoane fizice/juridice ca administrator de condominii, activitate care va continua. Pe lângă aceste activități, in mod constant s-a realizat și se realizează, consilierea asociațiilor și proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea și functionarea asocialiilor de proprietari,” se arată în răspunsul autorității locale din Brașov.

BRĂILA

Inspectorii din cadrul compartimentului asociații de proprietari Brăila au efectuat 422 de controale la asociații în perioada 2017-2019.

În acest an, Primăria Municipiului Brăila, prin Compartimentul Asociații de Proprietari a efectuat și va continua să efectueze verificări și acțiuni privind:

-organizarea adunărilor generale anuale în primul trimestru al anului;

-dezinfecția spațiilor comune;

-efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a spațiilor și instalațiilor comune;

-modul de folosire a spațiilor comune;

-modul de repartizare a cheltuielilor asociației de proprietari;

-constituirea și utilizarea fondului de reparații și a fondului de rulment;

-îndeplinirea atribuțiilor de către reprezentanții asociației de proprietari;

-respectarea drepturilor și a obligațlilor de către proprietari.

BUZĂU

În ultimii trei ani au fost demarate controale după cum urmează:

 • 2017: 0
 • 2018: 3
 • 2019: 23

În 2020, în urma unei analize de risc privind debitele mai mari de trei luni către bugetul de stat și furnizorii de utilități, funcționarii BICAP vor efectua controale la asociațiile cu risc ridicat (debite mai mari de 6 luni) și vor urmări aplicarea L 196/2018.

CĂLĂRAȘI

În ultimii trei ani, Compartimentul Relatii cu Asociațiile de Proprietari a efectuat o verificare privind respectarea reglementarilor legale in activitatea desfasurata de catre asociația de proprietari si indeplinirea obligatiilor ce le revin asupra proprietatii comune.

Astfel, compartimentul a acordat servicii de îndrumare si sprijinire prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta prin deplasari la fata locului și a întocmit si distribuit materiale informative de interes pentru asociațiile de proprietari/locatari prin care sa contribuie la buna desfasurare a acestora.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) privind atribupile de sprijinire, indrumare și controlul asociapilor de proprietari Compartimentul Asociapi de Proprietari din cadul Primariei Municipiului Calarași urmareste realizarea urmatoarelor obiective:

 • solutioneaza in limita competentelor, cereri, sesizări, petiții, adresate de catre proprietari/locatari, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, instituții, servicii publice din subordinea Consiliului Local, in termenul prevazut de lege;
 • ofera informațiile necesare lamuririi unor probleme sau soluționarii sesizărilor privind neregulile din cadrul asociapilor de proprietari/locatari, referitoare la: proprietatea comuna, calculul cotelor de contributii de cheltuieli, reparații lift, acoperiș, ocuparea in mod abuziv a uscatoriilor, modalitatea de recuperare a debitelor, sau nemulțumirile fața de furnizorii prestatori de servicii;
 • mediază conflicte intre membrii asociațiilor de proprietari/locatari, intre membrii asociațiilor de proprietari/locatari și reprezentanții acestora (președinte, comitet executiv, comisie de cenzori) §i intre membrii asociapilor de proprietari/locatari și administratori, inclusiv;
 • sprijina și indruma asociațiile de proprietari/locatari m rezolvarea problemelor cu care acestea se confrunta prin deplasari la fața locului, in acest fel rezolvandu-se problemele sesizate in limitele prevazute de lege și in limita competențelor;
 • participarea la adunarile generale ale asociațiilor de proprietari/locatari, pe baza solicitarilor scrise ale acestora sau organizarea/convocarea de catre instituția noasta a unor intalniri, in vederea rezolvarii unor probleme cu care aceștia s-au confruntat.
 • participă la analizarea soluționarea problemelor identificate in urma sesizărilor/reclamațiilor/petițiilor/solicitarilor adresate instituției in acest domeniu de activitate, atat prin compartimentul de specialitate înființat pentru sprijinirea, indrumarea și controlul asociațiilor de proprietari, cat și prin personalul de specialitate din celelelate compartimente ale instituției Direcția Juridica și Administrate Locala, Direcția Tehnica, Direcția Economica, când este cazul.

CONSTANȚA

În perioada 2017-2019 inclusiv, au fost efectuate 3549 de controale. În acest an, se vor efectua controale tematice și întalnirile periodice cu reprezentanții asociațiilor de proprietari pe zone. Se vor relua actiunile de identificare verificare in teren a asociațiilor de proprietari pentru actualizarea permanentă a bazei de date.

CRAIOVA

În ultimii trei ani, la asociațiile de proprietari/chiriași de pe raza Municipiului Craiova au fost efectuate 410 acțiuni de control, din care 132 controale de fond (controale care vizează aspecte multiple ale activității și au fost pe perioadă de desfășurare mai îndelungată) și 278 de controale tematice (se efectuează în vederea soluționării serizărilor/ reclamațiilor efectuate de cetățeni și constau în verificarea punctuală a unui număr limitat de aspecte conform tematicii și obiectivelor de control stabilite cu această ocazie).

Până la finele anului 2020, autoritatea locală prin Serviciul Control și Monitorizare Asociații de Proprietari intenționează să deruleze 28 de controale de fond planificate, la acestea adăugându-se controale de fond inopinate și controale tematice în funcție de situațiile ce vor apărea și de sesizările/ reclamațiile proprietarilor/chiriașilor membri ai asociațiilor, cu privire la activitatea acestora.

CLUJ-NAPOCA

Cu privire la controalele efectuate la nivelul asociațiilor de proprietari, serviciul (…) a efectuat, în perioada 2017-2019, 560 de verificări financiar-contabile, atât din oficiu cât și la solicitarea proprietarilor, membri ai asociației de proprietari. În acest an, autoritatea locală își propune continuarea verificării financiar-contabile a activității asociațiilor de proprietari, atât din oficiu cât și la solicitarea proprietarilor.

DEVA

În anul 2017, au fost efectuate un nr. de 23 de controale financiar-contabile.

În anul 2018, au fost efectuate un nr. de 38 de controale financiar-contabile.

În anul 2019, au fost efectuate un nr. de 31 de controale financiar-contabile.

Până la data de 06.05.2020, fuseseră efectuate două controale financiare.

DROBETA TURNU SEVERIN

În perioada 2017 – 2019, s-au efectuat de către biroul de îndrumare și control asociații de proprietari un număr de 79 de controale financiar-contabile la asociațiile de proprietari. Pentru acest an, se estimează o medie asemănătoare de controale.

FOCȘANI

În ultimii trei ani au fost efectuate 381 de controale la asociațiile de proprietari/locatari din Municipiul Focșani, iar aspectele constatate in urma verificarilor nu au impus aplicarea de sanctiuni conform Legii nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea și functionarea asociațiilor de proprietari i administrarea condominiilor.

În anul 2020 se vor efectua unnatoarele tipuri de actiuni:

 • consilierea cetățenilor in privinta problemelor aparute la asociațiile de proprietari conform sesizărilor, petitiilor și audientelor inregistrate; gestionarea și actualizarea permanents a bazei de date a asociațiilor de proprietari;
 • îndrumarea asociațiilor de locatari pentru a se reorganiza in asociatii de proprietari in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  verificarea indeplinirii obligatiilor asociațiilor de proprietari/locatari privind gospodarirea municipiului;
 • verificarea și actualizarea numelor și datelor de contact privind președintii, cenzorii și administratorii asociațiilor de proprietari;
 • consilierea in vederea intocmirii dosarelor de infiintare a asociațiilor
  de proprietari, verificarea acestora și inregistrarea in baza de date a
  asociațiilor nou înființate etc.

GALAȚI

În ultimii trei ani, s-au făcut controale doar în urma sesizărilor punctuale primite din partea petenților. În 2020, urmează a se efectua controlale în funcție de evoluția pandemiei de COVID 19.

GIURGIU

Controale efectuate în ultimii trei ani – 24.

Controale și activități planificate în acest an:

 • efectuarea unui număr de minim șapte controale financiar-contabile la cererea populației sau din oficiu.
 • Soluționarea petițiilor primite;
 • Soluționarea problemelor de natură organizatorică, gestionarea relațiilor cu terții, medierea/soluționarea conflictelor între membrii asociațiilor și reprezentanții acesteia;
 • Clarificarea  în cadrul programelor de audiențe sau prin intermediul compartimentului de relații publice a unor probleme sau sesizări privind nereguli constatate în cadrul asociației de proprietari;
 • Asigură zilnic relații cu publicul persoanelor care solicită lămurirea unor probleme sau sesizări.

IAȘI

În ultimii trei ani, au fost efectuate la asociațiile de proprietari, respectiv locatari un numar de 3830 de controale. Conform programului anual de control sunt prevăzute un numar de 32 controale, la care se adauga un numar estimat de 1200 actiuni de verificare, care se vor efectua pe parcursul anului la asociațiile de proprietari/locatari, in urma petitiilor ce vor fi primite de la cetateni.

PIATRA-NEAMȚ

În ultimii trei ani au fost efectuate un număr de 365 controale la asociațiile de proprietari. În acest an, controalele la asociațiile de proprietari urmează să se facă în urma sesizărilor primite de la cetățeni.

PITEȘTI

”Se efectuează verificari/controale înurma sesizărilor si a reclamațiilor” este tot ce a spus Primăria Pitești cu privire la controalele demarate în ultimii trei ani. Cât despre acțiunile din acest an, nu am aflat decât că administratorii sunt informati in mod regular cu privire la modificarile legislative in domeniu și se organizeaza intalniri cu conducerile asociațiilor de proprietari pentru analizarea problemelor cu care se confrunta acestea.

UPDATE: PLOIEȘTI

În perioada 01.01.2017 – 31.05.2020, reprezentanții Compartimentului Monitorizare Asociații de Proprietari din Ploiești au efectuat un număr de 834 de controale în asociațiile de proprietari din municipiul Ploiești, după cum urmează:

 • în anul 2017 – 242;
 • în 2018 – 251;
 • în anul 2019 – 266;
 • în perioada 01.01.2020 – 31.05.2020 – 75.

În perioada 29.09.2018 (odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor) reprezentanții Compartimentului Monitorizare Asociații de Proprietari au aplicat un număr de 10 sancțiuni, din care patru avertismente scrise și șase sancțiuni contravneționale în cuantum de 13.500 lei, ne-au spus reprezentanții autorității locale.

În plus, controalele desfășurat de către reprezentanții Compartimentului Monitorizare Asociații de Proprietari din Ploiești se desfășoară cu precădere ca urmare a petițiilor membrilor asociațiilor de proprietari sau ca urmare a aspectelor sesizate de către petenți în cadrul audiențelor acordate de către conducerea instituției. Având în vedere numărul mare de petiții înregistrate, reprezentanții compartimentului nu efectuează controale din oficiu la asociațiile de proprietari decât în cazuri excepționale. Prin urmare, nu poate fi estimat numărul de controale ce vor fi efectuate în acest an.

RÂMNICU-VÂLCEA

În ultimii trei ani, au fost efectuate 89 de controale la asociațiile de proprietari/locatari. În contextul restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID 19, nu se poate estima numărul de controale ce vor fi efectuate în anul 2020.

REȘIȚA

În ultimii trei ani, au fost efectuate controale la cerere sau din proprie inițiativă după cum urmează:

 • 2017: 8 controale,
 • 2018: 10 controale,
 • 2019: 7 controale.

În anul 2020, sunt prevăzute controale și acțiuni la asociațiile de proprietari/locatari de pe raza Muncipiului Reșița.

SATU MARE

În ultimii trei ani au fost efectuate 115 controale din oficiu și 61 de controale în urma sesizărilor primite.

”Având în vedere informarea repetată a proprietarilor de apartamente în ceea ce privește prevederile Legii nr.196/2018, în acest an intenționăm sä verificăm la toate blocurile dacă au fost luate masurile de reorganizare conform prevederilor legale,” anunță Primăria.

UPDATE: SFÂNTU GHEORGHE

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe ne informează că, în ultimii trei ani, au fost efectuate trei expertize contabile la trei asociații de proprietari. Nu au fost aplicate sancțiuni. Controalele se organizează la solicitarea proprietarilor, nu există un program de verificare.

SLATINA

În ultimii trei ani au fost efectuate un număr de zece verificări. ”În perioada următoare, Serviciul Îndrumare Asociații de Proprietari va proceda la întocmirea unui grafic de verificări aferent anului 2020”, susțin reprezentanții Primăriei.

SLOBOZIA

De-a lungul timpului, toate asociațiile de proprietari au fost verificate – ne-a comunicat Primăria Slobozia, însă în ultimii trei ani, instituția s-a axat pe asociațiile formate din mai multe imobile, cu probleme administrative mai deosebite și au fost efectuate 108 controale pe activitatea financiar-contabilă. Referitor la activitățile din acest an, se vor atesta administratorii de condominii și se va continua activitatea de verificare a asociațiilor de proprietari.

SIBIU

Controaie efectuate: în urma sesizărilor primite, exceptând răspunsurile la simple reclamații, au fost efectuate 41 (controale/verificări) din care dosare transmise organelor de anchetă competente astfel: unul din oficiu și unul la solicitarea acestora cu precizarea prejudiciului stabilit in urrna controlului. Primăria susține că a oferit permanent servicii de îndrumare și coordonare în domeniu.

Primăria Sibiu, prin compartimentul specializat, vizează pentru următoarea perioadă:

 • Monitorizarea asociațiilor de proprietari cu privire la care sunt semnalate deja și notate în evidențe unele disfuncționalități (5 asociații);
 • Verificarea îndeplinirii prevederilor art. 20 din L196/2018 cu privire la deținerea contului bancar de către fiecare dintre asociații, motivat de solicitările pe această temă înregistrate în cadrul compartimentului în ultima perioadă;
 • Verificarea acordurilor de asociere la asociațiile mari (nr. mare de imobile) și acolo unde se impun modificări, acordarea de consiliere președinților, în vederea remedierii și soluționării disfuncționalităților.

SUCEAVA

În perioada 2017 — 2019, au fost efectuate controale la asociațiile de proprietari din municipiul Suceava astfel: în anul 2017 au fost verificate patru asociaţii de proprietari, în anul 2018 au fost verificate șase asociaţii de proprietari, iar în anul 2019 au fost verificate două asociaţii de proprietari.

Autoritatea locală prin Serviciului Asociaţii de proprietari are un plan de verificare aprobat care prevede verificarea activităţii financiar contabile şi a repartizării facturilor furnizorilor în listele de plată a 12 asociaţii de proprietari din municipiul Suceava. La o asociaţie de proprietari a fost finalizată verificarea fiind emis procesul verbal de verificare în data de 12.02.2020, iar pentru cea de a doua asociaţie de proprietari au fost solicitate la sfârşitul lunii februarie documentele.

TÂRGOVIȘTE

În perioada 2017 – 2019, au fost verificate un număr de 40 de asociații de proprietari/locatari, la solicitarea unor proprietari, astfel:

 • Verificări evidențe financiar-contabile pentru un număr de 15 asociații de proprietari/locatari (proces verbal de verificare a respectării legalității activității);
 • Verificări tematice pentru un număr de 25 de asociații de proprietari: modul de întocmire a listelor de costuri, repartizarea facturilor emise de furnizorii de servicii, calcul penalizări aplicate pentru neplata la termen a cheltuielilor de întreținere, respectarea atribuțiilor de către reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari (răspuns către petenți și notificare/răspuns către asociația de proprietari reclamată).

În 2020, Primăria Târgoviște va verifica: asigirarea informării asociațiilor și proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, urmărirea raportărilor periodice obligatorii și analizarea datelor comunicate, notificare asociațiilor de proprietari în cazul neprezentării semestriale a soldurilor elementelor de activ și pasiv, precum și notificarea asociațiilor de locatari în vederea reorganizării în asociații de proprietari.

UPDATE: TÂRGU-JIU

În anul 2020 sunt planificate un număr de 12 controale asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari din oficiu, precum și cele la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociației de proprietari, ne informează Primăria Muncipiului Târgu-Jiu.

În anul 2020 se vor demara următoarele acțiuni:

– informarea asociațiilor de proprietari din condominii la cerere, cu privire la cadrul normativ privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

– îndrumarea asociațiilor de locatari pentru transformarea acestora în asociații de proprietari;

– întruniri semestriale cu președinții și administratorii din asociații de proprietari;

– îndrumarea și sprijinirea asociațiilor de proprietari pentru îndeplinirea obligațiilor locale ce le revin asupra proprietății comune;

– informarea asociațiilor de proprietari privind programele de reabilitare termică a condominiilor ce se derulează;

– informarea asociațiilor de proprietari cu privire la interdicțiile prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritată, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul programelor multianuale destinate creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor, de reabilitare termică și de reducere a riscului serismic al construcțiilor existente;

– informarea asociațiilor de proprietari cu privire la obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, conform legislației în vigoare.

TÂRGU-MUREȘ

În ultimii trei ani au fost efectuate 296 de verificări la asociațiilor de proprietari din municipiul Târgu Mureș. În afara controalelor financiar-contabile, Primăria va întreprinde în 2020 și alte demersuri/acțiuni la asociațiile de proprietari în vederea sprijinirii, îndrumării acestora precum și informarea cu privire la legislația în vigoare.

TIMIȘOARA

Majoritatea petițiilor primite din asociațiile de proprietari au vizat aspecte organizatorice sau financiar-contabile pentru soluționarea cărora au fost necesare verificări de natură juridică sau contabilă. ”Nu deținem o statistică distinctă a numărului de sesizări care au impus verificări în cadrul asociațiilor”, a răspuns Primăria.

Până la sfârșitul anului 2020, compartimentul va organiza procedura de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrare condominii și de autorizare a persoanelor juridice. Se vor efectua atât verificări financiar-contabile, cât și în modul de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari, conform procedurii operaționale aprobate în cadrul Primăriei Timișoara.

TULCEA

În ultimii trei ani, au fost efectuate:

 • 12 controale asupra activității financiar-contabile din cadru asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației de proprietari;
 • Au fost soluționate în limita competențelor (în perioada menționată) aproximativ 600 de petiții adresate de proprietari, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, instituții, servicii publice etc. Pentru redactarea răspunsurilor, s-au efectuat verificări și controale la sediile asociațiilor de proprietari și/sau în locurile/zonele semnalate de petenți.  

Controale și acțiuni reprezentative pentru anul 2020:

 • Controale asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor;
 • Punerea în practică a O.G nr 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din L 196/2018 privind eliberarea atestatelor pentru funcția de administrator;
 • Sprijinirea și îndrumarea asociațiilor;
 • Continuarea verificărilor privind stadiul implementării Ordinului nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului.  

VASLUI

În ultimii 3 ani au fost efectuate 3 controale la aceste asociații, suplimentar celor efectuate, conform prevederilor aceleiași legi, de cenzori/comisiile de cenzori.

Pentru anul în curs și în viitor, Primăria municipiului Vaslui va continua acțiunile începute în respectarea cadrului legal, și anume:

 • Sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin; 
 • Îndrumarea și sprijinirea proprietarilor de imobile în vederea organizării acestora în asociații de proprietari pentru îndeplinirea obligațiilor locale ce le revin asupra proprietății comune;
 • Verificarea si soluționarea sesizărilor primite din partea proprietarilor membri ai asociațiilor de proprietari din municipiul Vaslui cu privire la modul de calcul al cheltuielilor comune si de folosire a spațiilor comune, conform cu dispozițiile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
 • Actualizarea evidenței asociațiilor de proprietari, centralizarea si repartizarea propunerilor primite din partea acestora cu privire la administrarea domeniului public, asigurarea respectării legislației specifice;
 • Menținerea și dezvoltarea colaborării între Primăria Municipiului Vaslui și asociațiile de proprietari în ceea ce privește respectarea prevederilor H.C.L. Vaslui nr. 66/2009; 
 • Participarea, împreună cu delegații societăților prestatoare de servicii comunitare (SC GOSCOM Vaslui SA, SC Aquavas SA) și ai Poliției Locale Vaslui, la adunările generale ale asociațiilor de proprietari, sprijinirea organizării acestor adunări prin oferirea de spații conforme, în cadrul unităților de învățământ din municipiu;
 • Realizarea de materiale informative cu privire la drepturile si obligațiile membrilor asociațiilor de proprietari, ale reprezentanților acestora si ale personalului angajat în cadrul asociațiilor, informarea cetățenilor cu privire la aceste aspecte.

ZALĂU

În ultimii trei ani, au fost organizate zece controale. Controalele care urmează să fie efectuate în 2020 vor fi făcute la cerere.

BUCUREȘTI

Primăria Sector 1

Controale demarate în ultmii trei ani:

– În anul 2017 – 77;

– În anul 2018 – 154;

– În anul 2019 – 215.

Pe viitor, intenționăm să demarăm acțiuni pentru sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari, cum ar fi:

– identificarea datelor de contact ale reprezentanților asociațiilor, pentru o colaborare eficientă, după caz;

– igienizarea fațadelor imobilelor;

– identificarea problemelor cu care se confruntă asociațiile;

– măsuri privind inscripționarea blocurilor și amenajarea spațiilor verzi aferente acestora;

– întreținerea fațadelor și părților comune la asociațiile de proprietari;

– înștiințarea cetățenilor privind activitatea de scriere, desenare sau afișare a materialelor publicitare;

– înștiințarea cetățenilor referitor la depozitarea deșeurilor și menținerea curățeniei pe domeniul public;

– colectarea selectivă a deșeurilor;

– prevenirea expunerii cetățenilor la pericolul accidentării și evitarea unor pagube materiale ca urmare a căderilor de zăpadă și a formării țurțurilor.

Efectuarea controalelor se va desfășura în baza sesizărilor înregistrate în cadrul instituției.

UPDATE: Primăria Sector 2

În ultimii 3 ani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a Legii nr. 196/2018 a rezultat următorul număr de controale efectuate:

 • 60 în anul 2016;
 • 32 în anul 2017;
 • 8 în anul 2019.

Referitor la numărul de sancțiuni și cuantumul lor: nu au fost applicate sancțiuni asociațiilor de proprietari.

”Instituția noastră a transmis asociațiilor de proprietari materiale care au avut ca scop conștientizarea drepturilor și obligațiilor memebrilor asociațiilor de proprietari privind aplicarea Legii nr. 196/2018. Acțiunile de informare se derulează și în prezent, în cadrul programului cu publicul asigura de Primăria Sectorului 2 București, cât și prin intermediul paginii de internet a instituției,” ne-a transmis Primăria.

Cu toate că Primăria se laudă cu controalele făcute, una dintre cititoarele ProblemeLocative.ro, Daniela Chifelea, ne-a trimis deja răspunsul Primăriei sector 2 cu privire la o serie de reclamații la adresa conducerii asociației din care face parte. Cititoarea noastră ne scrie că răspunsul autorității locale conține doar citate din legea 196/2018, fără a demara nicio acțiune de verificare sau control reală. ”Nu se sinchisesc nici măcar să întrebe asociația de ce nu respecta legea,” a scris doamna Chefelea, într-un mesaj către ProblemeLocative.ro.

Primăria Sector 3

În perioada 2017-2019, au fost effectuate 253 de controale privind activitatea asociațiilor de proprietari.

Cu privire la acțiunile inițiate în vederea asigurării unei bune comunicări cu asociațiile de proprietari și în vederea implementării prevederilor legale în materie, Primăria Sectorului 3 – Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari a pus la dispoziția asociațiilor PlatformPS3 prin care se asigură accesul la legislația direct și subsecventă, posibilitatea încărcării documentelor asociației în urma înregistrării asociațiilor pe această platformă. De la intrarea în vigoare a L196/2018, s-au organizat întâlniri săptămânale cu reprezentanții asociațiilor de proprietari în cadrul cărora s-au discutat problemele asociațiilor de proprietari și s-au explicat prevederile legale.

Primăria Sector 4

În perioada septembrie 2018 – martie 2020 reprezentanții Biroului Asociații de Proprietari au efectuat un numar de aproximativ 144 verificari/reverificari asupra modului de intocmire a documentelor asociațiilor de proprietari și au aplicat 24 de sancțiuni contraventionale, in baza Legii nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si func4ionarea asociațiilor de proprietari administrarea condominiilor.

În urmatoarea perioada, controalele și acțiunile ce urmează a fi întreprinse de angajații Biroului Asociații de Proprietari din cadrul Aparatului de Specialitate at Primarului Sectorului 4 at Municipiului București, se vor efectua conform atributiilor prevăzute de art.10 din Legea nr.196/2018, și a celor prevazute in Regulamentul de Organizare și Functionarea al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.229126.09.2019, cu mențiunea că, se va acționa în funcție de măsurile restrictive impuse de autorități în vederea limitarii răspândirii virusului SARS-Cov2.

UPDATE: Primăria Sector 5

”Cât privește efectuarea de controale la asociațiile de proprietari și locatarii din Sector 5, în ultimii 3 ani, menționăm că au fost întreprinse verificări pentru toate solicitările adresate departamentului,” susține Primăria Sector 5 în răspunsul trimis ProblemeLocative.ro.

Totodată, potrivit prevederilor art. 10 din Legea 196/2018 și în condițiile stabilite de Hotărârea nr. 241/28.09.2018 a Consililui Local Sector 5, se împuternicește Primarul Sectorului 5 să încheie contracte de prestări servicii cu experți contabili din cadrul Corpului Experților Contabili Autorizați din România, având ca obiect efectuarea de controale financiar-contabile la asociațiile de proprietari din Sectorul 5, mai spun reprezentanții autorității locale.

”Pentru respectarea prevederilor legislației în vigoare, Primăria Sectorului 5 organizează periodic, prin Compartimentul de Relații cu Publicul și Asociațiile de Proprietari/Locatari, întâlniri cu membri asociațiilor de proprietari și locatari, respective cu președinții și administratorii de condominii din Sectorul 5”, continuă ei.

Întâmplător, Primăria Sectorului 5 este și cea de care aparține condominiu în care locuiesc. Iată răspunsul ”standard” pe care Primăria mi l-a trimis în urmă cu doi ani, după ce am semnalat neregulile din asociația de locatari. După cum se poate vedea din răspunsul primit, suntem departe de a spune că s-au făcut ”verificări pentru toate solicitările adresate departamentului”.

Primăria Sector 6

Începând cu anul 2018 și până în prezent, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București, au fost efectuate de către reprezentanții Direcției Gospodărie Locală verificări atât asupra documentelor asociațiilor de proprietari, cât și în teren, după cum urmează:

 • Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari – 207 
 • Serviciu Control Activități Publice Gospodărești și Sanitar Veterinar Fitosanitar – 752.

În funcție de petițiile care vor fi înregistrate la instituție și de aspectele semnalate, se vor efectua verificări/controale asupra documentelor relevante ale asociațiilor de proprietari și, după caz, a evenimentelor neconforme la nivelul acestora, mai spune primăria.


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Vrem să vă știm povestea. Dacă vă confruntați sau v-ați confruntat cu situații deosebite, vă rog să ne scrieți povestea dumneavoastră la redactia@problemelocative.ro.
Acest proiect își propune să aducă informația în spațiul public, respectând confidențialitatea și normele jurnalistice.

Citește și:

4 thoughts on “Sunt sancționate cu adevărat asociațiile de proprietari? Iată ce controale urmează în marile orașe!

 1. BACAU ,am trei dosare pt.plata partiala la intretinere in urma descoperiri ca as de prop nr 18 cornisa a incasat in anii2013,2014,2015,apa pluviala la trei blocuri in suma medie de 200 lei x 36 luni =7200 lei.Nu prezinta in instanta calculu,sant protejatii.Descopar la primul dosar ca au STATUT SI ACORD DE ASOCIERE din anul 1998.Instanta NU tine cont de legea 230/2007 si Legea 196/2018.Mai sant si alte!!!

 2. Buna ziua.Toate institutiile statului :primarie,prefectura.politie care sunt specificate in legea 196/2018.si care conform art.102 trebui sa aplice aceaste lege NU O FAC ,de ce? pentru ca nu vor sa o aplice.Toate iti transmit ca sa te duci in instanta.Legea este facuta pentru prostime nu pentru ei.

 3. La Asociatia noastra , presedintele a adus o firma de instaslatii sa schimbe un robinet de trecere pe o coloana de apa. Factura totala e peste 700 lei, in conditiile in care robinetul costa 58lei si cele 2 mufe rapide gebo-uri maxim 120 lei, conform preturilor afisate pe site-ul Dedeman. Manopera e 200 lei iar consumabile 90 lei plus transport 30 lei. La factura de plata nu sunt chitantele cu care firma a achizitionat respectivele piese. Ce putem face in acest caz? Mentionez ca presedintele sau adninistratorul nu au cautat 3 firme din care sa aleaga una serioasa. De la distanta miroase a facatura. Unde ma pot adresa cu o reclamatie?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *