Actualitate

Sunt asociațiile de proprietari obligate să citească apometrele?

Apometre

Instanțele au stabilit în mai multe situații că asociațiile de proprietari sunt obligate să citească apometrele locatarilor sau penalizat lipsa acestei acțiuni.

Legislația în domeniu precizează în acest moment că proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate (L196/2018 – art 32, alin 1), arătând clar că o parte dintre cheltuielile asociației de proprietari sunt cele pe consumuri individuale.

Cu toate că atât Legea în vigoare (L196/2018), cât și legea anterioară (L230/2007, în prezent abrogată) fac referire la obligația proprietarului de a permite accesul în apartament preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate pentru a ”inspecta elemente din proprietatea comună”, actele normative nu precizează clar o obligație cu privire la citirea apometrelor sau regularizarea consumului din partea asociației de proprietari.

Decizia instanței 1: Controlul se impunea

Într-o speță aflală pe rolul Judecătoriei Beiuș (Bihor), instanța decide că acest control se impunea a fi realizat la nivelul blocului, respingând astfel o acțiune a unei asociații care solicita unui proprietar să plătească diferențele de apă rece și apă caldă dintre contoarele de apartament și cel de scară pe perioada septembrie 2012-iunie 2013 și penalitățile aferente acestora.

”Fără doar și poate, la nivelul asociațiilor există pârghii pentru depistarea căilor care favorizează pierderile de apă. Este evident că, numai un control inopinat poate duce la descoperirea locatarilor care uzează de mijloace ilegale pentru a plăti mai puțin la întreținere iar conducerea asociației trebuie să identifice aceste persoane, precum și  pierderile de apă de la subsol sau prin pământ, între căminul de branșament și constată diferențe mari de apă (ca și în speța de față) între apometrul de branșament și suma consumurilor din apartamente. Pe de altă parte, pentru ca acest control să poată fi posibil, legislația permite încheierea între asociație și fiecare proprietar în parte a unei convenții, care să reglementeze toate obligațiile reciproce.

În opinia instanței, acest control se impunea a fi realizat și la nivelul blocului în care locuiește pârâtul, mai ales că, în cuprinsul cererii de chemare în judecată reclamanta recunoaște faptul că pârâtul a contestat verbal diferențele de apă, așa că, nu era absolut necesar ca acesta să formuleze și o contestație scrisă sub acest aspect, conform art . 12 lit. A –d din HG 1588/2007, acest text de lege instituind în sarcina pârâtului un drept iar nu obligație,” se arată în decizia instanței, care poate fi citită în întregime pe rolii.ro.

Decizia instanței 2: Asociațiile de proprietari obligate să citească apometrele

Într-o altă speță, aflată de această dată pe rolul Judecătoriei Sector 5 București, pârâta asociație de locatari a fost obligată prin decizie la citirea apometrelor de apă rece (blocul fiind debranșat de la apă caldă).

Instanța subliniază că aceasta este modalitatea corectă prin care asociația de locatari era datoare a stabili sumele datorate de reclamanți (nr – proprietarii unui apartament din condominu) drept contribuții la cotele de întreținere.


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Vrem să vă știm povestea. Dacă vă confruntați sau v-ați confruntat cu situații deosebite, vă rugăm să ne scrieți povestea dumneavoastră la redactia@problemelocative.ro.
Acest proiect își propune să aducă informația în spațiul public, respectând confidențialitatea și normele jurnalistice.


Citește și:

Sunt sancționate cu adevărat asociațiile de proprietari? Iată ce controale urmează în marile orașe!

4 thoughts on “Sunt asociațiile de proprietari obligate să citească apometrele?

 1. De cele mai multe ori indexul contorului de scara de bloc nu coincide cu suma indexilor înregistrați de acesta și atunci diferența se împarte pe consumatori. Este corect, dar pierderile la nivel de cămine manevră unde unele ventile curg cu aceste pierderi nu mai sunt deacord.

 2. Interesante corelările între reglementările legale în vigoare! Ajută pentru o înțelegere a problemelor care apar în cadrul A. P.

 3. LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015
  Art 17, a) în toate locurile de consum al apei reci și al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanță care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual și se verifică metrologic la scadență;

  1. Mai citeste PETRU
   LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015
   ART 17
   (1^2) În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   a) în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *