Actualitate

Programul de Termoficare merge înainte: Iată ce orașe au primit deja avize pentru modernizare sau extindere

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis, până în prezent, 35 de avize pentru proiecte depuse pentru Programul de Termoficare, cu o valoare totală a investiţiilor de peste 194,2 milioane de lei.

Astfel, 31 de avize s-au eliberat numai în 2020, aceste proiecte fiind depuse de primăriile municipiilor Tulcea, Vatra Dornei, Braşov, Sibiu, Giurgiu, Arad, Oradea, Brad şi Motru.

Valoarea investiţiilor aprobate se ridică la aproximativ 194,2 milioane de lei, iar economia totală de energie este estimată de 6.046,08 tep/an, în timp ce reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar ajunge la 15.269,83 t ech. CO2/an.

ANRE precizează că, la ora actuală, alte şapte proiecte se află în diverse stadii de analiză.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019, Guvernul României a aprobat Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor. Beneficiarii Programului Termoficare sunt unităţile administrativ-teritoriale.

Scopul programului este să eficientizeze alimentarea cu energie termică, să folosească surse regerabile și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

ANRE verifică documentaţia tehnică a proiectelor din Programul de Termoficare întocmite de unităţile administrativ-teritoriale şi emite un aviz tehnic privind eficienţa energetică care include economia de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor.

Documentaţia tehnică a proiectului, depusă la ANRE în vederea obţinerii avizului tehnic privind eficienţa energetică, include:

  • strategia de alimentare cu energie termică a localităţii, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanţarea;
  • Hotărârea Consiliului Local de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii;
  • studiul de fezabilitate al proiectului întocmit conform normelor în vigoare, care conţine şi calculul economiei de energie, calculul de reducere corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum şi durata de recuperare a investiţiei;
  • Hotărârea Consiliului Local de aprobare a studiului de fezabilitate;
  • fişa privind eficienţa investiţiei, completată conform regulamentului aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *