Actualitate

Legea mirosurilor, care ar putea îmbunătăți viața multor români, blocată la Camera Deputaților

UPDATE: Comisia de mediu a Camerei Deputaților dezbate proiectul pentru Legea mirosurilor, în ședința de marți, 26 mai 2020. Mai multe astfel de proiecte care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/ 2005 privind protecția mediului au fost puse pe ordinea de zi a comisiei.

Inițiativă care ar putea crește calitatea vieții multor români a fost blocată la Camera Deputaților timp de doi ani. Este vorba despre Legea mirosurilor, ce reglementează problema mirosului pestilențial de care se plâng tot mai mulți cetățeni. Inițiativa a fost semnată de parlamentari de la toate partidele și a fost adoptată tacit de Senat încă din septembrie 2018. Câțiva parlamentari din opoziție au creat o petiție publică prin care conducerii Camerei Deputaților i se solicită să introducă Legea Mirosurilor pe agenda Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaților, astfel încât proiectul să își poată urma cursul prin legislativ.

Printre reglementările din Legea mirosurilor:

– Definește disconfortul olfactiv ca fiind mirosul generat de o activitate care poate avea impact negativ asupra stării de sănătate a populației și a mediului în întregul său care se cuantifică pe diferite scale de mirosuri, conform standardelor în vigoare.

– Reglementează obligativitatea unui Plan de gestionare a disconfortului olfactiv care va cuprinde măsurile necesare pentru prevenirea și diminuarea disconfortului și care va face parte din autorizația de mediu. Nerespectarea Planului va putea atrage inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a activității generatoare de disconfort olfactiv.

– Autoritățile administrației publice locale vor avea obligația să reglementeze, inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară, desfășurarea activităților generatoare de mirosuri în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement și să controleze preventiv și la sesizarea publicului activitățile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecției mediului.

– La elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului se vor prevedea, obligatoriu, și măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv.

– Sunt prevăzute o serie de contravenții la cererea motivată a autorităților pentru protecția mediului.

Astfel, Legea mirosurilor modifică ordonanța Guvernului 195/2005 privind protecția mediului. Astfel, potrivit inițiativei legislative, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: 

  • Să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevedere și reducere a disconfortului olfactiv; 
  • Să reglementeze inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară, desfășurarea activităților generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement, construcții de sănătate și unități de învățământ; 
  • Să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv; 
  • Să controleze cu scop preventiv și la sesizarea publicului, activitățile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecției mediului și care pot crea disconfort olfactiv; 
  • La implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (…) autoritățile administrației publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecție sanitară dacă distanțele minime de protecție sanitară stabilite între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației nu sunt respectate.  
  • În cazul zonelor rezidențiale în vecinătatea cărora se desfășoară activitățile existente cu impact olfactiv la care distanța minimă de protecție sanitară în vigoare nu este respectată, titularul activității are obligația să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin implementarea unui Plan de gestiune a disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate. 

Potrivit inițiatorilor, lipsa unor reglementări referitoare la prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv se impune, datorită inexistenței în legislația națională a unor reglementări clare privind prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv, precum și a unor prevederi privind măsurarea și monitorizarea disconfortului olfactiv. 


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *