Actualitate

FALT critică metodologia de atestare a administratorilor de condominii adoptată la nivel local în Timișoara

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) și-a arătat nemulţumirea cu privire la recenta Hotărâre de Consiliu local nr.357/01.09.2020 privind metodologia de atestare și reatestare pentru administratorii de condominii la nivel local. Această hotărâre impune criterii foarte stricte pentru atestarea și reatestarea administratorilor, însă FALT consideră că ea nu este corectă și nici nu se încadrează în Legea 196/2018. Astfel, Federația a depus plângere prealabilă cu privire la hotărâre și solicită o analiză obiectivă a acestuia, potrivit unui comunicat de presă.  

Pentru a nu depăşi termenul de atacare în instanţă a hotărârii, Federația a făcut plângere prealabilă la Consiliul local şi aşteaptă ca noul consiliu să analizeze din nou hotărârea, după ce în prealabil a fost solicitat și Prefecturii să analizeze hotărârea și procedura prin care a ajuns să fie supusă la vot.

Federația arată că potrivit Legii 196/2018, rezultă clar că persoanele fizice nu se mai examinează de către Primărie, pentru că pregătirea lor este asigurată prin cursul de calificare prevăzut de legislație. În vechea Lege nr. 230/2007 nu se solicita un curs de pregătire profesională şi primăria trebuia să organizeze un examen pentru a putea atesta administratorii de imobile și a certifica că aceștia sunt pregătiți din punct de vedere teoretic.

În plus, FALT susține că, în metodologia de atestare a administratorilor adoptată de Consiliului Local din Timișoara, sunt prevăzute mai multe documente pentru atestare decât prevede Legea 196/2018. Astfel, pe lângă certificat de calificare profesională, cazier juridiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară, și cazier fiscal, – documente prevăzute de lege – Consiliul Local impune și:

a) cerere tip;

b) curriculum vitae;

          c) copia documentului de identitate (certificata pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);

d) certificatul de cazier judiciar, în original;

e) certificat de cazier fiscal, în original;

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt din pdv medical pentru desfășurarea activității de administrator;

g) aviz psihologic, in original;

h) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate (certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara);

i) copie certificat de atestare pentru persoanele fizice atestate anterior Legii 196/2018

j) copia chitanței de plată a taxei de atestare.


”O altă limitare în vederea exercitări profesiei de administrator imobile este ceea prevăzută în art. 5 litera ”e) au domiciliul/reședinta pe raza municipiului Timișoara”  limitare care îngrădește dreptul de a profesa în condițiile în care persoana în cauza a urmat un curs de pregătire profesională recunoscut și acreditat la nivel de țară,” mai arată FALT în comunicat.

”În referatul de aprobare a proiectului se observă ca primăria îşi propune să asigure un cadru legal pentru atestare, deşi Legea nr.196/2018 prevede clar cum se obține atestatul.Atât în referat, cât şi în raportul de specialitate nu se motivează și nu se amintește de prevederile introduse prin metodologie. Se poate observă că hotărârea prevede de fapt două metodologii, una pentru atestare şi una pentru reatestare,” arată ei.

În Anexa 1 la hotărârea de Consiliu local, la art. 5 se prevăd condițiile pentru atestare altele decât cele din Legea nr. 196/2018, mai atrag atenția reprezentanții FALT. În art. 6 se prevede certificare calităţilor profesionale, ori acest lucru nu mai este prevăzut în noua lege, întrucât s-a prevăzut obligativitatea cursului, care în vechea lege nu era şi ca atare era necesar un examen.

Reprezentanții FALT mai atrag atenția că legiuitorul este cel care a stabilit cum se face suspendarea atestatului la art. 64 din Legea nr. 196/2018, alin (9) Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator. (10) Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Prin metodologie se introduce capitolul 3 cu prevederi care nu sunt cuprinse în Legea nr. 196/2018.   

Exemplele menționate de FALT:
– Art. 12 1 paragraful 2 ”Suspendarea certificatului de atestare va opera până la achitarea prejudiciului stabilit prin hotărârea judecătorească, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost stabilit prin hotărâre judecătorească pronunțată de către o instanță penală, prin care s-a dispus și condamnarea administratorului.

  • ”În cazul în care administratorul nu duce la îndeplinire măsurile stabilite de către consilierii Compartimentului Asociații de Proprietari, la 3 termene succesive, ca urmare a verificărilor efectuate  în cadrul asociațiilor de proprietari și după aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege. Certificatul de atestare va fi suspendat pe o perioadă de 90 de zile”.
  • ”Ca urmare a neprezentarii spre verificare, la solicitarea consilierilor compartimentului, a documentelor asociației, după 3 invitații succesive, fără motive întemeiate și după aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege. Certificatul de atestare va fi suspendat pe o perioadă de 90 de zile.”
  • Art. 12 punctul 4 ”În cazul în care administratorul asociației, al cărui certificat de atestare a fost suspendat, nu duce la îndeplinire măsurile stabilite de către consilierii Compartimentului Asociații de Proprietari sau nu se prezintă la solicitarea consilierilor compartimentului, nici după expirarea celor 90 de zile de suspendare, durata suspendării certificatului de atestare  se va prelungi pentru o perioadă de 90 zile.”
  • Art.14 ”Obținerea atestatului pentru funcția de administrator condominii de către persoanele fizice ale căror atestate au fost suspendate, pentru motivele prevăzute la art. 12.2 și 12.3., se va face la solicitarea scrisă a acestora, după 90 de zile de la suspendare, la încetarea motivului care a determinat suspendarea,  prin depunere la registratura Primăriei Municipiului Timișoara  a documentelor prevăzute la art.8.1.”
  • Art. 15 ”Obținerea atestatului pentru funcția de administrator condominii de către persoanele fizice ale căror atestate au fost suspendate pentru motivul prevăzut la art. 12.1 se va face la cererea persoanelor fizice ale căror certificate de atestare au fost suspendate, după împlinirea termenului de reabilitare de drept/judecătorească a administratorului.”
  • Art.18 Retragerea atestatului se face în următoarele situaţii:
  • Art.18. 2 ”În cazul în care administratorul al cărui certificat de atestare a fost suspendat își continuă activitatea de administrare și după aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege.”
  • Art. 18. 3 ”În cazul în care certificatul de atestare al persoanei fizice a fost suspendat de 2 ori, de Comisia de atestare a persoanelor fizice /autorizare a persoanelor juridice”.
  • Art. 20 ”Obținerea atestatului pentru funcția de administrator condominii de către persoanele fizice ale căror atestate au fost retrase, pentru motivele prevăzute la art. 18.2și 18.3., se va face prin participarea acestora la examenul de reatestare, conform metodologiei prevăzute în anexa 2, după o perioadă de 4 ani de la emiterea Hotărârii Consiliului Local pentru retragerea atestatului”.

Similar, aceste condiționări se pun şi la persoane juridice, la art. 40 se prevede o comisie de atestare, dar această comisie nu îşi mai are rostul atât timp cât legea nu mai prevede examen, consideră FALT.

La art. 43 se prevede o comisie de soluţionare a contestaţiilor, la fel nu mai este necesară pentru că nu este vorba despre organizarea unor examene, potrivit FALT.

”Considerăm că toată procedura de atestare trebuie să se facă de către funcţionarii din primărie, iar contestaţiile să se rezolve ca orice contestaţie la un document al primăriei,” subliniază FALT.

Referitor la Anexa 2 din metodologia de atestare a administratorilor, FALT spune că se observă că la art. 2 din nou se cer documente ca şi la Anexa 1, care nu sunt necesare, nefiind prevăzute de lege.La art. 3 la fel, primăria doreşte să organizeze examen, contrar Legii nr. 196/2018.Art. 4 (1), (2) se observă că vor să organizeze examen, deşi legea nu prevede aşa ceva. Reatestarea trebuie să se facă pe baza aceleiaşi metodologii ca şi atestarea, dacă dosarul este complet.art. 5 şi art. 6 la fel, se vrea examen.

FALT critică și că ”Metodologia de atestare a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timișoara și Metodologia de reatestare pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Timișoara a persoanelor fizice ale căror atestate au fost retrase.”  

Mai mult decât atât atât, din punct de vedere procedural, FALT susține că proiectul privind metodologia de atestare a administratorilor nu a fost pe ordinea de zi a Consiliului Local, ci a fost introdus pe lista suplimentară. Acesta ar fi fost adoptat fără anexe, pe care le consideră contrare Legii 196/2018 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Citește și:

Termenul pentru obținerea noilor certificate de calificare pentru administratori rămâne 1 ianuarie

Sfatul expertului: Atestarea administratorilor – prevederi legale și cum ar putea fi îmbunătățite


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *