Actualitate

ANAF: Care sunt obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari

Veniturile asociației de proprietari sunt supuse impozitării, chiar dacă ele au fost folosite pentru achitarea facturilor la reparații, fapt care are ca efect diminuarea cotelor de întreținere ce revin locatarilor. Reprezentanții ANAF, au răspuns la o solicitare făcută de ProblemeLocative.ro cu privire obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari. Potrivit Legii 196/ 2018, art. 70, veniturile acestora alimentează numai fondul de reparaţii şi nu se plătesc proprietarilor.

Iată care sunt obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari:

În conformitate cu prevederile art. 82 alin 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală.

În cazul asociațiilor de proprietari, codul de identificare fiscală va fi cel atribuit de organul fiscal competent din subordinea ANAF.

Asociațiile de proprietari, în funcție de activitățile desfășurate, pot avea obligația depunerii următoarelor declarații fiscale și a plăti obligații fiscale aferente acestora, după caz, astfel:

  • Formularul 112 ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – se depune de către asociațiile de proprietari care au calitatea de plătitori de venituri din salarii și venituri asimilate salariilor;
  • Formularul 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” respectiv formularul 205 ”Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștiguri/pierderi din investiții, pe beneficiari de venit” – există obligația depunerii acestor formulare în situația în care asociația are încheiate contracte de prestări servicii cu persoane fizice prestatoare de servicii, iar acestea nu sunt persoane fizice autorizate, respectiv nu sunt înregistrate fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II ”Venituri din activități independente” din titlul IV al Codului fiscal;  
  • În cazul în care asociațiile de proprietari obțin venituri din activități economice, acestea au obligația de a se înregistra ca plătitoare de impozit pe profit și de a depune anual formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”, respectiv de înscriere în vectorul fiscal a acestei obligații prin depunerea formularului 010 ”Declarație de înregistrare fiscală/ declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”.  
  • Calculul rezultatului fiscal se va efectua în conformitate cu prevederile Titlului II – impozit pe profit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • În situația în care veniturile asociațiilor de proprietari sunt utilizate pentru achitarea facturilor, fapt care are ca efect diminuarea cotelor de întreținere ce revin locatarilor, aceste sume, chiar dacă nu au fost plătite efectiv proprietarilor, reprezintă pentru aceștia venit din alte surse, care se impozitează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului reprezentând valoarea diminuată a cotei de întreținere. Totodată, pentru sumele respective asociația datorează impozit pe profit.  

Asociația de proprietari  are obligația să declare impozitul pe venit menționat anterior în formularul 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, precum și anual, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului current pentru anul expirat, în formularul 205 ”Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștiguri/pierderi din investiții, pe beneficiari de venit”, iar impozitul pe profit datorat va fi declarat prin formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”;

  • Formularul 300 ”Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează și se depune de către asociațiile de proprietari înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pe site-ul ANAF sunt publicate listele debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante și neachitate până la data publicării, liste care pot fi consultate la https://www.anaf.ro/restante/


Vei primi gratuit newsletterul săptămânal ce cuprinde știri exclusive și revista presei despre proprietari, locatari și chiriași, dacă te abonezi aici:


Vrem să vă știm povestea. Dacă vă confruntați sau v-ați confruntat cu situații deosebite, vă rugăm să ne scrieți povestea dumneavoastră la redactia@problemelocative.ro.
Acest proiect își propune să aducă informația în spațiul public, respectând confidențialitatea și normele jurnalistice.

2 thoughts on “ANAF: Care sunt obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari

  1. Ce cont se aplica daca trebuie facuta o rectificare (o reducere)? Se modifica formularele 205 si 101? Daca rectifiarea trebuia facuta cu trei ani in urma cum se procedeaza?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *